Doporučená stavební připravenost 

Pro montáž zastřešení je vyžadována stavební připravenost bazénu a jeho okolí.
Zpevněný podklad pod kolejnicemi zajistí plynulý posun kolejnicového systému zastřešení bazénu. Zpevnění doporučujeme betonáží nebo rasterem. Následná finální úprava povrchu (dlažba, dřevo, wpc…) je čistě na volbě zákazníka a k tomuto podkladu je pevně připevněna. 

stavební připravenost

Co budeme potřebovat?

Před montáží je nutné upozornit na elektrické rozvody, odpady, rozvody vody apod. Dále je nutné zajistit přístup do elektrické sítě.

 

Doporučený podklad pro montáž

 

Šířka kolejnic a jejich příprava

Doporučená šířka betonáže pro uložení kolejnic je závislá na počtu segmentů a šířce kolejnic a pohybuje se v rozpětí 20-50 cm.

 

Šířka kolejnic

koleje šířka

  • 2 segmenty – 17,5 cm
  • 3 segmenty – 25 cm
  • 4 segmenty – 32,5 cm
  • 5 segmentů – 40 cm

Výška kolejí

Výška kolejí činí 15 mm. V případě jejich zapouštění do úrovně dlažby se jedná o minimální hloubku pro zapuštění do roviny.

 

Rovinatost terénu

Nerovnosti terénu jsou tolerovány s max. odchylkou 3 mm na 1 m.
Povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být připraven s maximálním ohledem na tento požadavek. V případě vyšších nerovností musí být kolejnice vypodkládány. Hrozí však omezení posuvu zastřešení bazénu vlivem zadrhávání spodních částí podvozků jednotlivých segmentů o kolejnice.  V případě větších nerovností je účtován poplatek ve výši 2000 Kč za každou použitou podložku.

Obsah obrázku vana, designPopis byl vytvořen automatickyPokud není možné připravit okolí bazénu s ohledem na výše uvedené požadavky, může zhotovitel odložit zhotovení díla nebo od provedení díla zcela odstoupit. 


Podklad pro uložení kolejnic

Nedoporučujeme provádět montáž pouze do zhutněného podkladu. Vlivem nestability podkladové vrstvy zeminy může dojít k jejímu pohybu (např. vlivem dešťů) a k následnému zvlnění pokládky dlažby. Poté dochází k uvolnění a zvlnění kolejnice a následným problémům s posunem zastřešení. Dalším rizikem je vliv silného větru v případě nedostatečného ukotvení dlažby a hrozba utržení systému z podkladu.

Podklad pro uložení kolejnic musí být zpevněný (beton min. B20, všechny druhy keramických a kamenných dlažeb vč. dřevoplastu uložených v betonu). Nedoporučujeme instalaci kolejí na nezpevněné podklady (tzn. dlažby volně položené na zhutnělém podloží).

V případě nedostatečného zpevnění podkladu, hrozí sesedání půdy, uvolnění dlažby, zvlnění kolejnicového systému vedoucí až k deformaci a zkřížení celého systému. Za poškození zastřešení vlivem chybně provedené stavební připravenosti nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.

Podkladem pod kolejnici musí být betonový pás nebo železobetonová deska. Betonáž doporučujeme provést do nezámrzné hloubky.

V případě nejasností či dotazů se prosím neváhejte kdykoli obrátit na naše kolegy z obchodního oddělení. 

 

Jak probíhá montáž zastřešení bazénu?

Montáž zastřešení bazénu je díky zkušenostem montérů snadná a rychlá. Zastřešení vám přivezeme domů, přeneseme na místo. Následně z vyhotovených dílů smontujeme, připevníme kolejnice k podkladu a nasadíme oblouky,  dveře, držadla, aretační čepy a další volitelné příslušenství.

 

Proč zastřešení od nás

Kalkulace zastřešení online

Vyplňte online formulář a zjistěte ihned a ZDARMA cenu zastřešení na Váš email.

Kalkulace zdarma

Zavolejte nám!

Poradíme vám s výběrem zastřešení pro váš bazén. Nebojte se nás zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Volejte specialistu na zastřešení

+420 515 157 005

 

Znáte nás z časopisů