Záruční podmínky zastřešení | alupo.cz
KALKULACE ZDARMA+420 515 157 005

Záruční podmínky zastřešení

1. Záruka vzniká dnem předání a trvá po dobu 24 měsíců.
2. Po tuto dobu budou bezplatně prováděny opravy vad prokazatelně vzniklé vinou zhotovitele
(pokud byla dodržena stavební připravenost).
 

Zánik záruky a výluky ze záruky

1. Nároky na záruku zanikají jejich neuplatněním v záruční době.
2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nevhodným užíváním a neodborným ošetřováním.
3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou montáží, provedenou neautorizovanými pracovníky.
4. Záruka se nevztahuje na poškození zaviněná působením vnějších vlivů, např. přírodních jevů
    (zatížení vrstvou sněhu, kroupami, větrem) nebo na mechanické poškození způsobené třetí osobou.
5. Záruka zaniká neautorizovanou úpravou a opravou provedenou mimo výrobní závod, jakož i nedodržením
    záručních podmínek.
6. Záruka se nevztahuje na přiměřené opotřebení vzniklé běžným provozem nebo poškození vzniklá
    nevhodným hrubým zacházením.
7. Záruka se nevztahuje na zoxidování povrchu surového nerezového a hliníkového materiálu vlivem
    překročení doporučených hodnot PH, volného a vázaného chlóru v bazénové vodě.
8. Záruka se nevztahuje na nestandardní environmentální podmínky.
9. Jako předmět reklamace není možno považovat mikroskopické popraskání eloxové povrchové úpravy profilů
    vzniklé při zakružování profilů a s ním spojené barevné změny profilů.
10. Záruka se nevztahuje na vznik kondenzátu uvnitř komor polykarbonátových desek.
11. Finanční riziko spojené s poškozením zastřešení bazénu a vířivé vany snížíte uzavřením pojistné smlouvy
    proti škodám vzniklým mimořádným působením klimatických vlivů.

Profesionální
přístup
Příznivé ceny
Česká výroba
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.